Maciej Witulski

Maciej Witulski

Religioznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Moje zainteresowania koncentrują się wokół ruchów neopogańskich, zwłaszcza religii wicca i rodzimowierstwa słowiańskiego, a także okultyzmu i religii ludów Europy przedchrześcijańskiej. Autor publikacji naukowych w „Państwie i Społeczeństwie”, „Pantheonie”, „Hermaionie” oraz pracy zbiorowej pod redakcją Scotta Simpsona i Kaariny Aitamurto „Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe”.

Współorganizator międzynarodowej konferencji „Neo-Pagan, Native Faith and New Age Movements in Central & Eastern Europe”. Jako ekspert udzielał wywiadów m.in. dla „Polityki”, „Polska Times”, „Gazety Bałtyckiej”, „Radia Złote Przeboje" oraz dla telewizji TVN.

Wybrane publikacje

I. Książki:

- Współczesne czarownictwo. Dzieje religii wicca od legendarnych sabatów po wirtualne rytuały, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, Kraków 2018
Książka dostępna na allegro.pl

II. Artykuły naukowe w języku polskim:

- Próba zdefiniowania i usystematyzowania ruchu wicca, [w:] "Państwo i Społeczeństwo. Neopogaństwo w Polsce II", pod. red. Agnieszki Gajdy i Jacka M. Majchrowskiego, Kraków 2009, s. 5-22
- „Stary” George Pickingill. Hipotetyczne korzenie religii wicca i innych nurtów brytyjskiego współczesnego czarownictwa [w:] Hermaion nr 3, Technologie ekstazy, Warszawa 2014, s. 143 – 168

III. Artykuły naukowe w języku angielskim:

- “Imported” Paganisms in Poland in the Twenty-First Century: A sketch of the Developing Landscape.” [w:] Modern Pagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe, edited by Scott Simpson and Kaarina Aitamurto, Durham: Acumen, 2013, s. 298 – 314
- Gender among Adherents of Modern Witchcraft – Stereotypes and facts. The Example of Polish Traditional Wiccans and Eclectic Witches [w:] Pantheon: religionistický časopis, 10/1, Univerzita Pardubice 2015, s. 100 – 121

IV. Artykuły popularno-naukowe:

- Bogowie ochroniarzy, [w:] "Ogólnopolski Magazyn Zawodowców - Ochroniarz" 38 (2004), s. 12-16.
- Krótki informator stadionowy, [w:] "Ogólnopolski Magazyn Zawodowców - Ochroniarz" 39 (2004), s. 10-16.
- Demony ochrony (1), [w:] „Ogólnopolski Magazyn Zawodowców - Ochroniarz" 1/46 (2012), s. 36-37
- Kevlar [w:] Ogólnopolski Magazyn Zawodowców – Ochroniarz, nr 41, s. 29-32

V. Wywiady dla prasy:

- Anna Dudek - Wierzą w starych bogów i naturę: Kim są współcześni neopoganie?
http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/982025,wierza-w-starych-bogow-i-nature-kim-sa-wspolczesni-poganie,id,t.html
- Agnieszka Krzemińska - Powrót do religii przodków. Między Jaryłą a Kupałą
http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1515598,1,powrot-do-religii-przodkow.read

VI. Wywiady w dodatkach internetowych:

- Anna Ruszczyk - Czego nie wiecie o Hallowe'en?
http://gazetabaltycka.pl/promowane/czego-nie-wiecie-o-halloween
- Anna Ruszczyk - Wiedźmy żyją w wielu polskich miastach…
http://gazetabaltycka.pl/promowane/wiedzmy-zyja-w-wielu-polskich-miastach
- Włodzimierz Peruński - Neopogańskie Zaduszki
http://ezoter.pl/artykul,1909,Neopogańskie-zaduszki,1.aspx

VII. Wywiady telewizyjne:

- Poganie, natura i żywioły, program „Dzień dobry TVN”
https://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/poganie-natura-i-zywioly,242468.html

VIII. Wywiady radiowe:

- Wywiad w audycji dla Jerzego Telesińskiego, Radio Złote Przeboje, 1.11.2018

Konferencje

Udział w konferencjach naukowych:

- 19-20 marca 2009, Kraków, konferencja „Neopogaństwo Polsce II”, organizowana przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Towarzystwo Doktorantów. Referat pt. Próba zdefiniowania i usystematyzowania wicca.

- 25-27 czerwca 2009, Kraków, Międzynarodowa Konferencja „Ritual Today”, organizowana przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referat pt. Rituals in Wicca.

- 22-24 marca 2010, Kraków, konferencja „Potęga bajki”, organizowana przez Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ i Periodyk Młodych Religioznawców Ex Nihilo. Referat pt. Echa bajek o wiedźmach i czarownikach, odnajdywane w tradycyjnym czarownictwie oraz współcześnie w religii wicca i innych, pokrewnych ścieżkach.

- 11-12 marca 2011, Kraków, współorganizacja i udział w międzynarodowej konferencji „Neo-Pagan & Native Faith Movements in Central & Eastern Europe” organizowanej przez Instytut Religioznawstwa UJ, Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ oraz Towarzystwo Doktorantów UJ. Referat pt. „Imported” Neo-Paganisms in Poland.

- 8-9 marca 2013, Kraków, konferencja „Współczesne neopogaństwo i rodzimowierstwo” organizowana przez Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej. Referat „Stary George” Pickingill i jego dziewięć covenów. Hipotetyczne korzenie religii wicca i współczesnego brytyjskiego czarownictwa.

- 7-9 marca 2014, Kraków, międzynarodowa konferencja „Gender in Neopagan and Native Faith Movements in Central and Eastern Europe” organizowana przez Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej. Referat pt. Gender among worshippers of Modern Witchcraft – stereotypes and facts. Example of Polish Traditional Wiccans and Eclectic Witches.

- 10-11 czerwca 2019, Kraków, XIX Konferencja Naukowa „Państwo. Gospodarka. Społeczeństwo” organizowana przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Referat pt. Zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego ze strony ruchów neopogańskich (próba analizy).